Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Sieradz

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Roczne podsumowanie sieradzkiej policji

Redakcja, 01.03.2024, 23:40

W sieradzkiej komendzie odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów za miniony rok. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Sieradzu nadkom. Tomasz Lubiński przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa oraz przedsięwzięcia w 2023 roku. Rezultatem pracy sieradzkich policjantów była najwyższa wykrywalność w garnizonie łódzkim. Bezpieczniej było również na drogach naszego powiatu. Spadała liczba wypadków, mniej było osób poszkodowanych oraz nietrzeźwych kierujących.

← REKLAMA

Początek roku to zawsze czas na podsumowanie minionych 12 miesięcy. Okres analiz, wyciągania wniosków i planowania działań na najbliższe miesiące. 28 lutego 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu odbyła się odprawa roczna, która miała na celu podsumowanie pracy policjantów i osiągniętych przez nich wyników.

Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Sieradzu nadkom. Tomasz Lubiński przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sieradzkiego za 2023 rok. Analizie poddano pracę zarówno podległych komisariatów policji, jak również poszczególnych wydziałów. Przedstawiona została sytuacja kadrowa, zrealizowane przedsięwzięcia oraz sukcesy sieradzkich policjantów.
W 2023 roku policjanci zrealizowali 14547 służb patrolowych, co oznacza, ze każdego dnia na teren powiatu wyjeżdżało średnio 40 policjantów. Przeprowadzonych zostało 10341 interwencji.

W 2023 roku nastąpił wzrost ogólnej liczby przestępstw, przy jednoczesnym dużym wzroście ich wykrywalności, co przełożyło się na osiągnięcie największego wskaźnika w garnizonie łódzkim. Największą wykrywalność odnotowano w zakresie przestępczości gospodarczej. Wyniosła ona 97,49 % (w roku 2022 wynosiła 78,77%). Wyższy wskaźnik wykrywalności osiągnięty został w zakresie przestępstw kryminalnych, w tym w kradzieżach, przestępstwach rozbójniczych oraz uszkodzeniach mienia. Odnotowaliśmy spadek kradzieży z włamaniem o 52 przestępstwa oraz z 20 do 7 spadła liczba przestępstw rozbójniczych.

Efektem działań policjantów ruchu drogowego jest szereg akcji prewencyjnych oraz profilaktycznych. Przeprowadzonych zostało 16093 kontroli drogowych, spadła liczba nietrzeźwych kierujących, których policjanci wyeliminowali z dróg naszego powaitu. W 2023 roku mundurowi drogówki zatrzymali 162 nietrzeźwych kierujących, czyli o 12 mniej niż w 2022 roku. Bezpieczniej było na naszych drogach. W porównaniu do roku ubiegłego o 7 spadła liczba wypadków drogowych (z 48 do 41), a także o 15 zmniejszyła się liczba osób rannych. Nieznacznie wzrosły kolizje drogowe, z 773 w 2022 roku do 778 w roku minionym. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezp. odległości między pojazdami oraz w mniejszym zakresie nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Funkcjonująca od września 2016 r. aplikacja policyjna pn. "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", stanowi doskonałe narzędzie, które w znacznym stopniu wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego naszej jednostki. Na terenie powiatu sieradzkiego w 2023 roku naniesionych zostało 4130 zagrożeń. Każda taka informacja była przez policjantów sprawdzana i weryfikowana. Z ogólnej liczby zgłoszeń potwierdzonych i wyeliminowanych zostało 1687 zagrożeń, 1110 przekazanych zostało do właściwych instytucji, natomiast 1129 spośród nich to zgłoszenia niepotwierdzone. Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski odniósł się również do realizowanych wspólnie z urzędem Miasta Sieradz projektów profilaktycznych: "Stop dla hejtu w Sieradzu, którym objęto uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli oraz "Bądź czujny, nie daj się nabrać", którego celem jest przeciwdziałanie oszustwom na szkodę osób starszych. Pan Komendant przypomniał również o sukcesach osiągniętych przez sieradzkich policjantów. Wśród nich było m.in. odznaczenie błaszkowskich funkcjonariuszy przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medalem im. podkom. Andrzeja Struja. Sieradzki dzielnicowy zajął I miejsce w konkursie na Najlepszego dzielnicowego w garnizonie łódzkim. III miejsce na podium zajął również dzielnicowy z Komisariatu w Złoczewie. Przewodnik psa służbowego z psem Rama zajął pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich do XX Kynologicznych Mistrzostw Policji 2023. Na podium stanął również drugi z przewodników z psem Negi, który zajadł III miejsce. Ponadto policjant Wydziału Ruchu Drogowego okazał się najlepszy w konkurencji kierowania ruchem podczas Finału Wojewódzkich Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Policjanta Ruchu Drogowego. Blaszkowscy policjanci znaleźli się wśród laureatów Konkursu "Najlepszy Policjant, Strażak PSP i OSP województwa łódzkiego 2023 roku".

Komendant Powiatowy Policji w Sieradzu insp. Piotr Bielewski w swoim wystąpieniu podkreślił doskonałą współpracę z samorządami oraz ich wsparcie rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sieradzkiego. W 2023 roku sieradzka komenda uzyskała pomoc finansową na zakup dwóch pojazdów służbowych oraz darowiznę rzeczową. Pan Komendant podziękował za doskonalą współpracę z Prokuraturą Okręgową oraz Rejonową w zakresie zwalczania przestępczości. Podkreślił bardzo dobra współpracę ze służbami mundurowymi: m.in. 15 SBWD, Komendą PSP, Zakładem Karnym, Ośrodkiem Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, Strażą Miejską, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Rybacka, Strażą Leśną, Żandarmerią Wojskową, a także innymi instytucjami.

Po prezentacji głos zabrali goście, którzy podkreślali dotychczasową współpracę na bardzo dobrym poziomie, jak również składali podziękowania wszystkim policjantom na terenie powiatu za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie.

Fot. KPP Sieradz

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu Sieradz.com.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu Sieradz.com.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu Sieradz.com.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu Sieradz.com.pl.
dodaj komentarz
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2024 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj