Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Sieradz

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Powstanie nowa droga w Sieradzu!

Redakcja, 15.04.2023, 14:00

Zakończyły się prace projektowe dotyczące dwóch inwestycji drogowych w Sieradzu: budowy drogi gminnej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowy ulicy Jesionowej.

← REKLAMA

Obie inwestycje są ściśle ze sobą powiązane, a ich realizacja pozwoli bezpośrednio połączyć ul. Sikorskiego z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Wartość obu przedsięwzięć szacowana jest na 15,8 mln zł (wartość kosztorysowa). Urząd Miasta Sieradza w celu pozyskania dofinansowania złoży w tym roku wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozpoczęcie prac - po otrzymaniu dofinansowania - planowane jest na 2024 rok.

Rozbudowa ulicy Jesionowej w Sieradzu

W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię ulicy Jesionowej o szerokości 7,0 m oraz w ciągu drogi - chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 m po stronie wschodniej oraz ścieżka rowerowa z masy bitumicznej o szerokości 2,0 m po stronie zachodniej. Zarówno chodnik jak i ścieżka oddzielone są do jezdni pasem zieleni.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu typu rondo z ulicą POW (drogą wojewódzką nr 480) i kończy na wysokości posesji nr 50 ok. 50 m przed skrzyżowaniem z ul. Reymonta.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie rozbudowy ulicy Podmiejskiej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej obramowanej obustronnie krawężnikiem z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej. Planuje się także rozebranie nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Podmiejskiej do ul. POW i urządzenie zgodnie z MPZP na tym odcinku ciągu pieszego nawiązanego do przewidzianego do odtworzenia pobocza drogi wojewódzkiej.

Na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Podmiejskiej przewiduje się wykonanie ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej. Natomiast na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Dębowej zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m z kostki brukowej. W ciągu ul. Jesionowej występuje jeszcze jedno skrzyżowanie z ulicą Bukową / Leszczynową gdzie zaprojektowano skrzyżowanie, nawierzchnię tego skrzyżowania przewidziano do wykonania z kostki brukowej z łagodnymi najazdami sinusoidalnymi wykonanymi na długości 2 m.

Projektuje się budowę nowego oświetlenia drogowego na odcinku ul. Jesionowej w Sieradzu opartego o 30 szt. latarni z zamontowanymi na nich oprawami oświetleniowymi. Dodatkowo przewidziano 69 szt. drzew.

Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta w Sieradzu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano 697 m jezdni o szerokości 7,0 m. W ciągu drogi przewidziano do wykonania chodnik o szerokości 1,5 m, regulując i zabezpieczając w ten sposób ruch pieszych oraz ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m. Chodnik posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej, natomiast ścieżka rowerowa została zaprojektowana z masy bitumicznej.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się na skrzyżowaniu typu rondo z ulicą Reymonta i kończy skrzyżowaniem również typu rondo z ulicą Sikorskiego. W ciągu tego odcinka występują jeszcze dwa skrzyżowania z ulicą Bohaterów Września, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe z wyniesioną tarczą, oraz skrzyżowanie zwykłe z ulicą Staropolną.

W obrębie skrzyżowań z ulicą Sikorskiego oraz Bohaterów Września zaprojektowano po dwie zatoki autobusowe o nawierzchni betonowej wraz z peronami i wiatami przystankowymi. W obrębie skrzyżowania z ulicą Staropolną zaprojektowano miejsce obsługi rowerzystów, w ramach którego przewidziano wykonanie elementów małej architektury, wiaty do odpoczynku oraz wydzielenie miejsca na toaletę.

Projektuje się budowę oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta w Sieradzu, opartego o 43 szt. latarni z zamontowanymi na nich oprawami oświetleniowymi. Z uwagi na funkcję ekologiczną drzew postanawia się przyjąć szerszy plan rekompensaty utraconego ekosystemu. W związku z powyższym do nasadzenia przewidziano 230 szt. drzew oraz 132 krzewy.

Fot. UM Sieradz

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu Sieradz.com.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu Sieradz.com.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu Sieradz.com.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu Sieradz.com.pl.
dodaj komentarz
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2024 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj