Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Sieradz

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę

PEC dofinansowany

Redakcja, 14.11.2019, 12:33

Blisko 1,3 mln zł dofinansowania na budowę modułu kogeneracyjnego zdobyło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sieradzu.

← REKLAMA

Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni. Projekt sieradzkiej spółki obejmuje budowę modułu kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,9 MWe oraz cieplnej 1,1 MWt na gaz ziemny.

- Celem inwestycji jest zmniejszenie emisyjności systemu ciepłowniczego w Sieradzu, co ma być efektem zmniejszenia wykorzystania obecnie stosowanych kotłów węglowych oraz właśnie zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji do zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej - tłumaczy Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Środki na inwestycje pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20, dla którego instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszty budowy modułu szacowane są na 4 mln zł.

Być może nie jest to koniec dobrych informacji dla Sieradza, ponieważ na finał oceny merytorycznej czeka jeszcze inny wniosek, dotyczący budowy na ul. Zachodniej ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2.

- Odwiert badawczy w Sieradzu pokazał, że temperatura wody jest dobra, a jej mineralizacja jest znakomita. Oczekiwania dotyczące odwiertu badawczego potwierdziły się, a w zasadzie są lepsze niż zakładaliśmy - wyjaśniał na październikowym spotkaniu w Sieradzu Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie to zakłada wybudowanie nowego budynku przeznaczonego wyłącznie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. Praca projektowanej ciepłowni opierać się będzie na eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz zatłaczającego (chłonnego). Ciepłownia geotermalno-biomasowa służyć będzie jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego. Wspomniany otwór zatłaczający miałby zostać dowiercony w pobliżu istniejącego już odwiertu Sieradz GT-1, który powstał w 2018 r. Jego głębokość ma wynosić ponad 1500 m. Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie lokalnie dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg polityk sektorowych Polski oraz Unii Europejskiej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 76,9 mln zł. Blisko 33 mln zł może pochodzić z dofinansowania, co stanowiłoby 52,3 proc. kosztów kwalifikowanych, wynoszących ponad 62,5 mln zł.

- Projekt budowy ciepłowni związany jest z budową modułu kogeneracyjnego. Pozyskanie dotacji na ten drugi cel, jest może dobrym prognostykiem przed rozstrzygnięciami dotyczącymi ciepłowni. Realizacja obu projektów, to ograniczenie zużycia węgla o 85 proc. Tyle bowiem energii cieplnej pozyskiwalibyśmy ze źródeł odnawialnych - podkreśla prezydent.

Warto podkreślić, że w przypadku realizacji wszystkich projektów, modułowość inwestycji (gaz, biomasa, geotermia) pozwoli wykorzystywać każdy z modułów niezależnie od pozostałych.

Przypomnijmy, że wykonany na zlecenie Gminy Miejskiej Sieradz w 2018 roku badawczo-eksploatacyjny otwór geotermalny Sieradz GT-1, pozwolił na zbadanie parametrów wód geotermalnych pod Sieradzem. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 249 m3/h wody geotermalnej o temperaturze ok. 51,8°C na wypływie i mineralizacji około 2,6 g/dm3. Otwór ten zostanie wykorzystany jako eksploatacyjny (produkcyjny) w pracy przyszłej ciepłowni geotermalno-biomasowej.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu Sieradz.com.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu Sieradz.com.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu Sieradz.com.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu Sieradz.com.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@sieradz.com.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2021 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj