Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Artykuł sponsorowany

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Łódzkie realizuje receptę na poprawę stanu zdrowia mieszkańców województwa

Materiał sponsorowany

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców - oto nadrzędny cel Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027. Strategia jest uchwalonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego dokumentem, który określa sposób, w jaki sektor ochrony zdrowia w naszym regionie będzie rozwijał się w ciągu najbliższych lat. Środki na rozwój ochrony zdrowia pochodzić będą przede wszystkim z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Na strukturę Strategii, prócz celu nadrzędnego, składają się 4 cele strategiczne, które zostały z kolei podzielone na 15 celów operacyjnych. Pierwszym celem strategicznym jest podniesienie świadomości zdrowotnej i wzmocnienie działań profilaktycznych. Drugi cel strategiczny stanowi poprawa dostępności w priorytetowych obszarach opieki zdrowotnej. Trzeci z celów zakłada poprawę jakości w jednostkach ochrony zdrowia, zaś czwarty dotyczy poprawy sytuacji kadrowej w opiece zdrowotnej na terenie województwa.

Podniesienie świadomości zdrowotnej i wzmocnienie działań profilaktycznych

Pierwszy z celów strategicznych został podzielony na dwa cele operacyjne - rozszerzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób oraz poprawę dostępu do informacji o działaniach profilaktycznych realizowanych na terenie regionu. Władze naszego województwa doskonale zdają sobie sprawę z niskiej świadomości zdrowotnej społeczeństwa - niemal połowa zgonów w Polsce jest przypisana czynnikom, które są związane ze stylem życia. W związku z tym negatywnym zjawiskiem w Łódzkiem w najbliższych latach czeka nas szereg inicjatyw edukacyjnych i profilaktycznych, które będą skierowane do różnych grup wiekowych - od dzieci do osób starszych.

Poprawa dostępności w priorytetowych obszarach opieki zdrowotnej

Najbardziej złożonym celem strategicznym łódzkiej Strategii Polityki Zdrowotnej jest poprawa dostępności w priorytetowych obszarach opieki zdrowotnej. Składa się na niego 9 celów operacyjnych:
- dostosowanie bazy łóżkowej do wyzwań demograficznych;
- poprawa dostępności i jakości opieki onkologicznej;
- rozwój systemu opieki neurologicznej, w tym kompleksowej opieki nad chorym z udarem mózgu;
- zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej;
- zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju środowiskowych form wsparcia;
- wdrożenie nowego modelu udzielania świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej;
- wzmocnienie opieki ambulatoryjnej i zwiększenie dostępu do świadczeń realizowanych w formie koordynowanej;
- zwalczanie w województwie łódzkim zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 i jej skutkom;
- zdrowie prokreacyjne i poprawa opieki nad matką i dzieckiem.

Poprawa jakości w jednostkach ochrony zdrowia

Trzeci z celów strategicznych związany jest zarówno z wymiarem technicznym usług medycznych - wysokiej jakości sprzętem, wyposażeniem i wiedzą personelu - jak i z wymiarem funkcjonalnym. Korzystający z usług medycznych pacjent oczekuje nie tylko właściwego wykonania usługi medycznej, ale chce być także traktowany w sposób empatyczny i podmiotowy. Na poprawę jakości usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia składają się dwa cele szczegółowe: pierwszy to poprawa infrastruktury podmiotów leczniczych oraz zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań cyfrowych, zaś drugi to podejmowanie i wspieranie działań projakościowych w podmiotach leczniczych.

Poprawa sytuacji kadrowej w opiece zdrowotnej na terenie województwa

Władze województwa łódzkiego doskonale zdają sobie sprawę z istotności odpowiedniej liczebności kadry medycznej. Niedobór pracowników ochrony zdrowia to wielkie zagrożenia dla jakości udzielania świadczeń. Tyczy się to zwłaszcza opieki ambulatoryjnej na terenie mniejszych miejscowości, a także opieki w szpitalach poza aglomeracją łódzką, mierzących się z permanentnym brakiem pracowników medycznych. Liczebność personelu medycznego w regionie zmalała w ostatnich latach. Województwo łódzkie w 2018 roku zajęło 10 miejsce w kraju pod względem zatrudnienia pielęgniarek, 12 pod względem zatrudnienia położnych i 11, jeśli chodzi o ratowników medycznych. Aby ten stan rzeczy uległ poprawie, w Strategii zdefiniowano dwa cele szczegółowe: promowanie wśród studentów kierunków medycznych specjalizacji deficytowych i zachęcanie ich do podejmowania pracy w województwie oraz wspieranie kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych.

Monitoring Strategii

Realizacja założeń Strategii Polityki Zdrowotnej będzie na bieżąco nadzorowana i oceniana. Monitoring za lata 2021-2023 przeprowadzony zostanie w 2024 roku, za lata 2024-2025 w 2026 roku, z kolei cały okres realizacji, czyli lata 2021-2027, zostaną wzięte pod lupę w 2028 roku.

Z pełną treścią Strategii można się zapoznać tutaj.

Najnowsze ogłoszenia

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@sieradz.com.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2021 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj