Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Brąszewice

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć fotogalerię

Powiat z budżetem na 2017 rok

Redakcja, 24.12.2016, 15:29

Do artykułu dołączona jest fotogaleria

Szesnastoma głosami za, przy trzech przeciwnych i dwóch wstrzymujących się, Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 22 grudnia przyjęła budżet na 2017 rok.

← REKLAMA

Założenia przyszłorocznego budżetu Powiatu przedstawiał starosta sieradzki Mariusz Bądzior. W konstrukcji budżetu na 2017 rok nie zaszły istotne zmiany w stosunku do roku ubiegłego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatków bieżących, zarówno w odniesieniu do planowanego budżetu, jak i budżetu wykonanego na koniec roku.

Przyszłoroczne dochody budżetu powiatu zamykają się w kwocie 111 689 909 09 zł, a wydatki w wysokości 116 194 206 09 zł. W budżecie planowane są rozchody z tytułu spłaty kredytu, w kwocie 2 002 362 97 zł.

Na planowane dochody budżetu powiatu sieradzkiego składają się m.in. subwencje w części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej w łącznej kwocie 50 670 485 zł, co stanowi 45,4 proc. dochodów ogółem. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 19 165 902 zł, co stanowi 17,2 proc. dochodów ogółem. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat, oraz zadania własne powiatu, w łącznej kwocie 16 253 950 zł, co stanowi 14,5 proc. dochodów ogółem. Dochody uzyskane przez jednostki powiatu na kwotę 20 239 572 zł, co stanowi 18,1 proc. dochodów ogółem.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 106 208 206 09 zł, zaś wydatki majątkowe osiągną 9 986 000 zł. W projekcie budżetu planuje się przychody z zaciągniętych kredytów na kwotę 6 188 000 z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie 4 504 297 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 1 683 703 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja m.in. inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Wandalin-Klonowa za 4 466 830 zł przy udziale finansowym gminy Klonowa, wynoszącym 500 000 zł. Kolejna przewidywana inwestycja to pierwszy etap przebudowy drogi Brzeźnio-Lipno na kwotę 2 060 193 zł, również przy udziale samorządu gminnego: Brzeźnio dołoży 435 000 zł. Na obie inwestycje zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W 2017 roku powiat będzie kontynuować przenoszenie obwodu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg i na ten cel planuje wydatki na kwotę 1 300 000 zł. Została zabezpieczona również rezerwa na pomoc finansową dla gmin, w wysokości 1 593 977 zł. W realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych wyrażono zamiar kontynuowania współpracy z samorządami gmin w celu pozyskania na nie dodatkowych środków.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu Sieradz.com.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu Sieradz.com.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu Sieradz.com.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu Sieradz.com.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@sieradz.com.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2021 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj