Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Brąszewice

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć fotogalerię

Powiat z budżetem

Redakcja, 30.12.2014, 19:23

Do artykułu dołączona jest fotogaleria

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu Sieradzkiego odbyła się w poniedziałek 29 grudnia.

← REKLAMA

Po raz pierwszy w obradach rady wziął udział radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Mikołajczyk, który pojawił się w składzie RP po rezygnacji Karola Rajewskiego, wybranego na burmistrza Błaszek. Dariusz Mikołajczyk złożył ślubowanie i stał się pełnoprawnym radnym powiatowym.

W punkcie dotyczącym interpelacji głos zabrała radna Katarzyna Paprota. Złożyła trzy interpelacje dotyczące dróg. - Czy dotychczasowe drogi krajowe, np. ulice Sieradzka i Lututowska w Złoczewie, od 1 stycznia 2015 roku, będą nadal pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy też będą to drogi wojewódzkie lub gminne? Problem ten jest bardzo ważny zwłaszcza w kontekście zimowego utrzymania. Interpelację proszę przesłać do GDDKiA w Łodzi oddział w Sieradzu - mówiła Katarzyna Paprota. W drugiej interpelacji radna zwróciła uwagę na konieczność utwardzenia drogi powiatowej w Bieścu (gm. Złoczew), zaś w trzeciej - pytała o zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Złoczew. Na tę ostatnią interpelację odpowiedział Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: - Nie odebrałem od mieszkańców gminy i kierowców żadnych głosów o zdarzeniach drogowych spowodowanych przez śliską nawierzchnię dróg. Ale w związku z tym, że w godzinach rannych popadał śnieg, drogi pierwszej kolejności odśnieżania zostały posypane piaskiem - mówił dyrektor PZD.

Po interpelacjach radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. 15 głosami za przy 8 wstrzymujących się przyjęta została uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sieradzkiego. Takim samym stosunkiem głosów podjęto uchwałę budżetową, przyjmując budżet powiatu na 2015 rok. Kolejne przyjęte uchwały dotyczyły planu pracy rady powiatu oraz komisji stałych na 2015 rok (jednogłośnie), zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok (jednogłośnie), zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu (jednogłośnie), ustalenia wydatków budżetu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (jednogłośnie) oraz zmiany uchwały Rady Powiatu Sieradzkiego z 21 marca 2014 w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2014 roku (przy dwóch głosach wstrzymujących się).

Jako ostatnia przyjęta została uchwała w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Na jej temat wywiązała się dyskusja radnej Katarzyny Paproty i starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika. Radna przypomniała ubiegłoroczne protesty w sprawie rozkładu godzin pracy aptek i zapowiedziała zaskarżenie do instancji wyższych również rozkładu tegorocznego. - Proponowany rozkład nie zabezpiecza w pełni potrzeb mieszkańców powiatu. Dyżury całodobowe powinny pełnić nie tylko apteki w Sieradzu, bo mieszkańcy Złoczewa, Błaszek czy Warty też powinni mieć możliwość kupienia leków o każdej porze - mówiła radna. - Nie mamy prawnych możliwości przymuszenia aptek, które są przecież prywatnymi podmiotami, do pełnienia dyżurów nocnych czy świątecznych - odpowiadał starosta. Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy jednym przeciwnym i 6 wstrzymujących się.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu Sieradz.com.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu Sieradz.com.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu Sieradz.com.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu Sieradz.com.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@sieradz.com.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2022 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj