Sieradz

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Błaszki / Polityka

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Zmiana statutu Błaszek. Dla radnych tablety

Redakcja, 07.08.2016, 17:24

W związku z zakończeniem prac Komisji Doraźnej ds. Zmiany Statutu Gminy i Miasta Błaszki burmistrz Karol Rajewski wystąpił do przewodniczącej rady gminy i miasta Agnieszki Bieńkowskiej, o przesłanie projektu poprawionego statutu.

← REKLAMA

Przypomnijmy, że statut uchwalony uchwałą nr II/7/2002 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 12 grudnia 2002 r. został na wniosek burmistrza dogłębnie przeanalizowany pod kątem niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wyniki analizy wykazały szereg niezgodności, uchybień i zastrzeżeń. Także Łódzki Urząd Wojewódzki podzielił zastrzeżenia burmistrza. Wojewoda zwrócił uwagę, iż statut Błaszek zawiera postanowienia, które budzą wątpliwości i wskazał, że sama nazwa jednostki gmina i miasto Błaszki jest sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym.

Teraz poprawiony statut będzie przedstawiony radnym na komisjach i zatwierdzony na sesji.

- Po zmianach będziemy mieszkali w gminie Błaszki, a nie gminie i mieście Błaszki, będziemy mieli burmistrza Błaszek, a nie burmistrza gminy i miasta Błaszki. Zmieni też nazwę Rada Gminy i Miasta Błaszki na Radę Miejską w Błaszkach. Zmianie ulegnie także nielegalna nazwa Urzędu. Teraz będzie to Urząd Miejski w Błaszkach, a nie Urząd Gminy i Miasta w Błaszkach - podaje błaszkowski samorząd.

Pokłosiem intensywnych prac nad zmianą statutu gminy i miasta Błaszki i decyzji o ostatecznym unormowaniu spraw powiadamiania radnych i sołtysów o terminach sesji oraz komisji stałych i doraźnych rady, było również zakupienie radnym nowoczesnych tabletów.

- Ze względu na dużą powierzchnię gminy skuteczne powiadomienie wszystkich radnych i sołtysów oraz dostarczenie im wersji papierowej materiałów na sesje jest zadaniem bardzo kosztownym i trudnym logistycznie. Po zmianie statutu zarówno radni jak i sołtysi będą powiadamiani drogą elektroniczną. Oczywiście wersja papierowa materiałów na sesje będzie do odebrania w Biurze Obsługi Burmistrza i Rady - informuje urząd.

Kolejnym krokiem będzie ustanowienie herbu i flagi gminy Błaszki. Dotychczasowy herb i flaga, którymi posługiwał się tutejszy magistrat jest nielegalny, gdyż nie ma pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej.

Fot. UGiM Błaszki

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu Sieradz.com.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu Sieradz.com.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu Sieradz.com.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu Sieradz.com.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@sieradz.com.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2020 Sieradz.com.pl
zamknij
okanuluj